Psikologi mempunyai maksud ilmu tentang jiwa. Dalam Islam, istilah jiwa disamakan dengan istillah ruh. Kajian tentang psikologi wujud sejak zaman dahulu lagi. Plato sudah mengatakan manusia adalah jiwanya, sedangkan badannya hanyalah sekadar alat sahaja.

Meskipun kajian tentang psikologi atau jiwa sudah ada sejak zaman Plato di Yunani, namun kajian tentang jiwa tersebut selanjutnya ‘menghilang’ bersama dengan runtuhnya peradaban Yunani. Kemudian para ulama, ilmuan dan pemikir-pemikir Islam berusaha membangunkan kembali kemajuan jiwa melalui ijtihad Al-Quran dan Hadis-Hadis Nabi SAW.

“Dan demi jiwa dan penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Ash-shams : 7-10)

Bidang ilmu psikologi Islam jika diselidik mempunyai perkaitan yang relevan dengan bidang ilmu tasawwuf. Dalam sejarah penyebaran pengajaran dan penghayatannya, ilmu tasawwuf juga disebut sebagai ilmu ihsan, ilmu akhlak, ilmu hati, ilmu jiwa dan sebagainya.

Tokoh-tokoh sufiyyah seperti al-Muhasibi (W.243H), al-Junaid al-Baghdadi (W.297H), Abu Qasim al-Qushairi (W.465H), Imam Al-Ghazali (W.505H) dan lain-lainnya telah menghuraikan panjang lebar berkenaan psikologi Islam. Contohnya teori ‘Perubahan luar biasa’ yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin, memberi sumbangan yang berguna dalam usaha merawat pesakit jiwa secara Islam.

Begitu juga dengan kitab al-Hikam karangan Ibn. Athai’llah dan Tanwirul Qulub karangan Syeikh Amin Kurdi telah banyak menjolok diskusi tentang psikologi manusia dari sudut sifat kerohanian yang tinggi nilai moralnya.

Fakta ini membuktikan golongan sufiyyah adalah ahli psikologi yang mampu mengkaji masalah melibatkan konflik kejiwaan dan pelbagai perkara berkaitan dengan masalah mental, emosi dan kerohanian .

Antara bukti lain ilmu tasawwuf mempunyai persamaan dengan psikologi Islam adalah kerana psikologi membincangkan sifat atau hati manusia sebagaimana yang telah banyak disebutkan dalam al Qur’an.

Antara keadaan atau sifat manusia yang dapat dikatagorikan sebagai gangguan jiwa seperti:

1. Rasa sedih atau berduka cita,  seperti pada  Qs,28:13 , 20: 40 , 9 : 40 , 3 : 176 , 31: 23 , 36 : 76 , 6 : 48, 7 : 35 , 2 :112.

2. Sifat berkeluh -kesah, seperti pada Qs.70: 20 ,

3. Sifat tergesa-gesa,  seperti pada Qs.17 ; 11 ,

4. Melampaui batas seperti pada Qs. 10 : 12 ,

5. Ingkar dan tidak mahu bersyukur,  seperti pada Qs. 100 : 6

Ilmu tasawwuf pula banyak membahaskan perihal pendidikan jiwa, sifat-sifat negatif nafsu, sifat-sifat positif hati sanubari seperti melazimi taubat, sabar, syukur, takut dan berharap pada Allah, zuhud, tawakkal, redha, mahabbah serta sifat-sifat hati yang lain.

Orang yang menguasai ilmu tasawwuf dan beramal dengannya melalui jalan yang benar sentiasa memiliki psikologi, rohani, mental, emosi dan hati yang suci dan bersih. Seraya setiap butiran nasihatnya berjaya menusuk sehingga ke lubuk minda, hati, ruh dan perasaan manusia.

Oleh sebab itu ilmu tasawwuf hendaklah kita lihat sebagai usaha para penggeraknya dalam menyampaikannya, mengembangkan, memberi kefahaman yang sebenar meskipun dalam bentuk pembangunan jiwa atau psikologi Islam ini.

“Dan Aku turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar/ubat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Al-Isra’,82)

“Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram.”(Ar-Ra’d, 28)

“ Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabb-ku .Sesungguhnya Rabb-ku Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Yusuf, 53)

14641896_313430915709175_8756631895869304763_n

Advertisements