Benarkah kedudukan akal dipandang sebagai gambaran yang keliru dan memberi kesan yang sia-sia dan tidak mendatangkan manfaat? Tahukah anda, akal yang lurus itu mampu membentuk penimbunan pengetahuan (epistemological beliefs) yang berpengaruh terhadap pembentukan pandang Tuhan dan alam? Namun yang menentukan terbentuknya teori tersebut hanyalah berdasarkan tauhid yang kukuh.

Bermakna tingkatan akal bergantung pada kedalaman iman (keyakinan) terhadap sesuatu yang difikirkan dan hakikatnya.

Al-Kindi, bapa falsafasah Islam pertama yang meniupkan iklim pandang  alam melibatkan ketuhanan, kenabian, hubungan akal dan wahyu, penciptaan, manusia, dan alam semesta. Dengan itu terdapat struktural dan displin ilmu pengetahuan dalam al-Quran dan Hadis yang disusun bagi mengenal Tuhan secara berfikir.

Sebagai umat Islam, pandangan hidup kita dimulai dari konsep keesaan Tuhan (syahadah) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia, sebab syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh. Hal ini ditekankan oleh Maulana al-Maududi.

Apabila kita telah faham fungsi akal dan iman, maka kita akan faham tentang realiti Ketuhanan dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud-Nya melalui pemikiran akal dan pemahaman hati. Teori ini dinamakan teori Estetika dimana seorang insan memiliki kepercayaan, perasaan, dan hubungannya dengan Tuhan begitu akrab apabila memandang alam dengan penuh tauhidik.

Kesimpulannya, kita mampu mendekatkan diri pada Tuhan dengan menaakul alam ini. Akal yang akan menentukan cara pandang dan sikap manusia terhadap apa yang terdapat di alam semesta, termasuk luas atau sempitnya spektrum. Dan melalui hati kita dapat mengenal zat Allah secara lebih mendalam lagi sebagaimana sepotong hadis yang bermaksud:

“Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Dzat Allah” (HR. Abu Nu’aim dari Ibnu Abbas)

tree-wallpaper

Advertisements